Collection: Kosong

Keseronokan tulisan tangan tulen. Tiada margin, tiada tarikh.

Tiada titik mahupun garis. Hanya nombor halaman yang kelihatan di sudut bawah helaian. Halaman garis panduan diperintah dan kuasa dua juga disertakan dengan setiap buku nota Master dan Sederhana kosong.