Penghantaran

Pesanan akan diproses mengikut pesanan yang diterima. Bergantung pada ketersediaan, kami biasanya menghantar dalam masa 2 hingga 5 hari bekerja.

Tempatan

Semua pesanan akan dihantar melalui Qxpress secara lalai.

Nilai pesanan di bawah $30: $4 SGD
Nilai pesanan melebihi $30: PERCUMA
Tracking number akan diberikan selepas pesanan dihantar

Luar negara

Semua pesanan akan dihantar melalui Qxpress secara lalai.

Berat pesanan di bawah 0.5kg: $20 SGD
Berat pesanan melebihi 0.5kg: $60 SGD
Tracking number akan diberikan selepas pesanan dihantar

Duti dan Cukai Penghantaran Antarabangsa

Pesanan penghantaran ke destinasi di luar Singapura mungkin dikenakan duti dan cukai. Jika duti dan cukai dikenakan ke atas pesanan anda, ia perlu dibayar semasa penghantaran. Sila rujuk pejabat kastam tempatan anda untuk mendapatkan butiran lanjut tentang duti dan cukai negara anda. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang cukai import, duti atau yuran pembrokeran yang mungkin ditanggung pada penghantaran pesanan antarabangsa anda.